Stichting Magdalena vertegenwoordigt tal van kleine creatieve bedrijvigheid die tijdelijk gehuisvest zijn in panden die wachten op een definitieve ontwikkeling, verhuur of verkoop.

Sinds 1989 zet de stichting zich in om in de behoefte te voorzien naar betaalbare werkplekken voor kleine creatieve ondernemingen met weinig of geen startkapitaal. Het aanbieden van betaalbare werkruimte geeft de startende creatieve ondernemers uit het onderste segment van de markt de kans om het eigen bedrijf op te starten, te investeren en zich zodanig te ontwikkelen dat zij een stabiele positie kunnen veroveren. Dat duurt gemiddeld tussen de drie tot ses jaar, het zijn met name studenten, pre-starters en starters (na de opleiding). Hiervoor richt de stichting tijdelijke creatieve verzamelgebouwen in.

Verdere doelgroepen in de creatieve sector zijn:
Doorstarters en professionals uit de sectoor, alsmede vormgevers en kunstenaars variërend van traditioneel ambachtelijk tot experimenteel en innovatief op kunst en cultuur gerichte incidentele projecten en sociaal-culturele initiatieven.
De ‘onderkant’ van de creatieve sector heeft behoefte aan productie- werkruimte, studio’s, ateliers.
Flexibiliteit, kortlopende contracten, onzekerheid in contractduur en vaak verhuizen vormen geen probleem voor deze ondernemers.

Stichting Magdalena werkt op de gebieden van facilitaire ondersteuning, productieplekken, presentatie, profilering, positie en netwerkopbouw van de creatieve sector.
Een team van professionele vrijwilligers, met ruime ervaring op het gebied van ontwikkeling en invulling van vastgoed met een sociaal culturele/semi-commerciële bestemming, helpen de bruiklener zich te vestigen. Het dagelijkse beheer van de panden wordt verricht door de bruiklener zelf ( o.l.v. stg. Magdalena) en door mensen uit reïntegratietrajecten.

Wat ons bijzonder maakt is dat wij verhuur koppelen aan het initiëren en uitvoeren van projecten, presentaties, kleine evenementen en manifestaties. Dit in nauwe samenwerking met andere culturele partners uit Hilversum en elders in Nederland.

Door dit beleid al sinds 1993 uit te voeren, hebben wij bijzondere expertise opgebouwd in het snel creëren van zogenaamde hotspots. Dit zijn broedplaatsen, die voor de onmisbare, innovatieve elementen en impulsen in de kunst en cultuur zorgen en dus niet alleen tot de regio Hilversum beperkt blijven.

De panden functioneren, geheel volgens ‘de polsslag van de nieuwe tijd’ als portaal voor lokale, regionale, nationale en zelfs internationale netwerken en samenwerkingsprojecten.

aw